Když jsem se učil číst Nový zákon ve světle Starého, bylo mi umožněno vidět Božství Pána Ježíše Krista jasně v jeho stránkách, ale trvalo mi roky jako muslimovi, než jsem se k tomu dostal. I když Korán potvrzuje, že Tóra a evnagelia byly inspirovány, muslimové nejsou povzbuzování a vedeni k tomu, aby je znali v každém detailu. A tak...

V následujícím čtení Markova evangelia bude soustředěno na otázku "Kdo je Ježíš v Markově evangeliu?" Toto evangelium je považováno za vůbec první sepsané. Hned na začátku evangelia Marek nechce nikoho nechat na pochybách, kdo bude číst text o Kristu, ale rovnou říká o kom to bude. Jak tedy čteme od prvního verše:

(Jan17:1-4)1Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 2Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. 3A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše...

Následující soupis veršů ukazuje totožnost Božího Syna Ježíše Krista a milujícího nebeského Otce. Tam kde není uvedeno jinak je použitý překlad B21.