Křesťané se někdy ptají, jaké jsou biblické způsoby jak si najít manželku. Tady je několik biblických příkladů jak lidé víry získali manželky. Jak by to vypadalo, kdybychom si na základě biblických příkladů ze Starého zákonu, udělali přikázání, můžeme vidět zde:

Jako křesťané jsme ospravedlnění na základě víry v Ježíše, bez skutků zákona (Řím3:20, 4:5, Ef2:9, Gal2:16, 3:24...) pouze z Boží milosti (Tit3:7, Řím11:15, 1.Kor1:4, Ef2:5...), spravedlnost nám byla připsána na základě Kristova naplnění Zákonu a Proroků. A proto si teď z dodržování přikázání nemůžeme dělat žebřík do nebe a zakládat si tak na...