Jako křesťané jsme ospravedlnění na základě víry v Ježíše, bez skutků zákona (Řím3:20, 4:5, Ef2:9, Gal2:16, 3:24...) pouze z Boží milosti (Tit3:7, Řím11:15, 1.Kor1:4, Ef2:5...), spravedlnost nám byla připsána na základě Kristova naplnění Zákonu a Proroků. A proto si teď z dodržování přikázání nemůžeme dělat žebřík do nebe a zakládat si tak na...