Hluboké poznávání Boha je Bohem navrženo jako způsob ochrany a vedení naší sexuality. Potlačování poznání Boha a nechtít ho mít ve své hlavě z vás dělá oběť zkaženosti. Je součástí Božího soudu, že jsme vydáni svým žádostem, když nechceme Boha poznat. Nechceme myslet na Boha. Nechceme jít hluboko s Bohem. Nechceme pěstovat intimní, radostný,...

Mohli bychom se bavit o tom, jak a co Pán Ježíš učil své učedníky se modlit, nebo o tom jak Duch svatý pomáhá uprostřed modlitby, nebo o tom jak se modlili svatí muži Starého zákonu. Takže je toho dost o čem se dá na téma modlitby mluvit, ale teď se jen podíváme, jak se společně modlili muži plní Ducha, první Ježíšovi učedníci a jeho apoštolové. ...

Jako křesťané jsme ospravedlnění na základě víry v Ježíše, bez skutků zákona (Řím3:20, 4:5, Ef2:9, Gal2:16, 3:24...) pouze z Boží milosti (Tit3:7, Řím11:15, 1.Kor1:4, Ef2:5...), spravedlnost nám byla připsána na základě Kristova naplnění Zákonu a Proroků. A proto si teď z dodržování přikázání nemůžeme dělat žebřík do nebe a zakládat si tak na...

Jednoho dne, kdy jsem v mysli přemítal nad svými činy o kterých bych se styděl mluvit, vydal jsem se na náměstí porozhlédnout a odreagovat se, byli tam "nějací zvláštní lidi", kteří hráli písně a tancovali s vlajkami JESUS. Chvíli jsem je z odstupem pozoroval přičemž zamnou přišli někteří z nich a zeptali se: "co tě trápí?" Nebyl jsem...