Měli by být křesťané zapletení do politiky?

26.03.2023

V následujícím videu John mc Arthur pastýřsky odpovídá na otázku ohledně zapojení křesťanů do politiky státu. Překlad pod videem. 

Reportér: Honza ze San José se ptá:

Jak bychom jako křesťané měli být zapojeni do dnešní politiky? Dnes vidíme kazatele pořádající celostátní televizní debaty s Kanaďany, kteří mají velkou přítomnost vlivu ve Washingtonu. Existuje biblický mandát mít hlas ve vládě naší země?

John: Myslím si, že pokud jste kazatelem Ježíše Krista a jste pastorem, měli byste být známí tím, že říkáte evangelium Ježíše Krista a nic jiného. To, kdo je prezidentem spojených států nemá žádný vliv na Království Boží.

Reportér: Takže to, že vůbec hlasujeme nemá efekt?

John: No, k tomu se dostanu, k tomu se dostanu. Ale jde o tohle: Na Království Boží nemá žádný dopad politika této země nebo jakékoli jiné země, protože Ježíš řekl, že jeho Království není z tohoto světa. Takže pokud chcete fušovat do něčeho, co nemá vliv na věčnost, co nemá vliv na Boží království, můžete se pustit do politiky.

Myslím, že pro pastora to je něco, co ho samotného odvádí pryč od toho, co je jeho povolání a ta jediná věc, která udělá změnu je kázání evangelia Ježíše Krista a jeho Království. Nyní, když jsem řekl tohle, dovolte mi abych jako křesťan řekl i tohle:

Totiž, že musím přijmout každý možný přístup k prosazování spravedlnosti ve společnosti, takže když se něco objeví u soudů nebo při hlasování, dává mi to příležitost hlasovat pro spravedlnost, hlasovat pro věci, které znám, které ctí Boha, hlasovat pro věci, které chrání lidi před zlem a tak dále. Já, jako křesťan, musím volit to, co si myslím, že odpovídá biblickému standardu. Ale chápu, že je to občanská povinnost, a to je oddělené od mé odpovědnosti hlásat evangelium Ježíše Krista.

Církev se musí vyhýbat politikaření. Potřebuje hlasovat za spravedlnost a potřebuje hlásat evangelium.

Reportér: To je skvělé, Johne. Děkuji mnohokrát za váš čas. Děkuji za to, čím jste přispěl Myslím, že to opravdu objasňuje mnoha lidem, včetně mě, jak bychom se měli dívat na tyto různé záležitosti a jak aplikovat písmo na naše životy.

John: Jo, možná mám určité preference ohledně toho, kdo je prezident nebo kdo je kongresman a kdo je soudce a všechny ty věci, ale na konci toho, věčnost žádného člověka nezmění nic jiného než evangelium Ježíše Krista. A to je to, pro co by každý křesťan měl být známý jako vášnivý.

Reportér: To je naše ústava.

John: To je ono.

Reportér: Johne, děkuji mnohokrát. To je tak užitečné.