Poznání Boha je prevencí proti sexuální nemorálnosti

23.10.2022

John Piper

Hluboké poznávání Boha je Bohem navrženo jako způsob ochrany a vedení naší sexuality. Potlačování poznání Boha a nechtít ho mít ve své hlavě z vás dělá oběť zkaženosti. Je součástí Božího soudu, že jsme vydáni svým žádostem, když nechceme Boha poznat. Nechceme myslet na Boha. Nechceme jít hluboko s Bohem. Nechceme pěstovat intimní, radostný, hluboký, mocný a slavný vztah s Bohem. Chceme, aby byl jen okrajový. Jsme jako sedící kachny. A nakonec se ďábel se postará o to, abychom sešli kliknutím myši. Musíme ho znát, máme-li být svobodní.

(Ef4,18-20) Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili.

(2.Kor.5,17) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!

Neznalost Boha označuje tu starou cestu. Neznalost Boha už není vhodná, už se to nehodí, svlékni to. Tato výměna, z této neochoty mít Boha ve své mysli a ve svém srdci - tento oděv už nesedí. Sundáte to a zahodíte a obléknete si nové já, nového člověka. 

(Ef4,22) odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. 

Odložte své staré já, které patří k vašemu dřívějšímu způsobu života a je zkažené skrz naskrz. Jak jsme zkažení? Prostřednictvím klamných tužeb. Oni nám lhali. Oh, s jakou silou? Lhali nám. Baví vás být takový moula před počítačem? Oni lžou a vy jim věříte. Oni lžou. Ach stejně jako ďábel, ten had v zahradě. Půl pravdy, půl pravdy, to bude dobrý pocit, je to opravdu dobré potěšit vaše oči, abyste byli moudří a zničí vás!

(1.Tes.4,3-5) Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.

Je tady rozdíl. Jasný dopad toho verše je, že pokud ho znáte, tak nejste ponecháni v zajetí zkaženosti. Pravé poznání Boha v Kristu je prevencí proti sexuální zkaženosti.