Tento web se zaměřuje na tu cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne

(2.Korintským4:5) Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.