Tento web se zaměřuje na tu cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne

(1:Korintským1:8)Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout.