Tento web je zaměřen na cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím (Zj2,29)