Tento web je zaměřen na cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne:

Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. /Dt15,10/