Tento web je zaměřen na cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne:

Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. (1,Jan2,9)