Tento web je zaměřen na cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne:

7Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, 

proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.  

Jan 15,7