Tento web je zaměřen na cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne:

Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. (Římanům 1,23)